Türker SAVAŞ

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Country :
City :
University : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 17000, Çanakkale, Türkiye
E-mail :
Phone :